Formulier voor Herroeping

(dit formulier uitprinten en alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

4Oneness

www.4oneness.com

info@4oneness.com

 

KVK nummer: 64591085

BTW-identificatienummer: NL174491104B02

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (DD-MM-JJJJ):                           

 

Ontvangen op (DD-MM-JJJJ):

 

Factuurnummer:

 

Naam/Namen:


Adres:

 

 

 

Telefoonnummer:

 

IBAN Rekeningnummer:


Handtekening: 

 

 

 

 Datum

 


Wij verzoeken u om het artikel (of de artikelen) ongebruikt en in originele staat terug te zenden naar 4Oneness. Indien product voorzien van labels en/of informatiekaartjes ook in oorspronkelijke staat retour.

Retourzendingen zijn voor eigen rekening en risico van de koper. Dit houdt in dat 4Oneness niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gezonden artikelen.